Retourneren | Terugbetalingsbeleid

U heeft het recht om dit contract op te zeggen binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden.

Klik op de retouren in het hoofdmenu onder de klantenservice om een retourzending te verwerken.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende contracten:

– Cadeaubonnen

– Cadeaubonnen

– Overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

– Overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen.

– Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor terugzending en die na levering niet zijn verzegeld.

Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant.

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts gedeeltelijke restituties worden toegekend (indien van toepassing)

Elk artikel dat niet in zijn oorspronkelijke staat is, is beschadigd of ontbrekende onderdelen bevat mag om redenen die niet te wijten zijn aan onze fout geweigerd worden.

Elk artikel dat na 30 dagen na levering wordt geretourneerd.

Restituties (indien van toepassing)

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te informeren dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. Wij zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Als u bent goedgekeurd, dan wordt uw restitutie verwerkt en wordt er binnen 14 dagen automatisch een creditering van uw creditcard of originele betaalmethode toegepast.

Te late of ontbrekende terugbetaling (indien van toepassing)

Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw.

Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geplaatst.

Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt gedaan.

Als u dit alles heeft gedaan en u heeft uw geld nog steeds niet terugbetaald gekregen, neem dan contact met ons op via info@wheat-straws.com.

Ruilen (indien van toepassing)

Wij vervangen alleen artikelen als deze defect of beschadigd zijn. Als u het artikel moet omruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op  info@cyclups.com en stuur uw artikel naar ons toe: ECO Wheat – Straws B.V., Europalaan 24, 6199 AB Maastricht-Airport, Nederland.

Geschenken

Als het artikel bij aankoop en rechtstreekse verzending als een geschenk werd gemarkeerd, ontvangt u een terugbetaling van de waarde van uw retourzending. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, zal de terugbetaling aan u worden bevestigd.

Als het artikel bij aankoop niet als een geschenk werd gemarkeerd of als de gever de bestelling later zelf heeft laten bezorgen, dan sturen wij het bedrag terug naar de gever van het geschenk en hij of zij zal dan op de hoogte worden gesteld van je retourzending.

Recht om te annuleren

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De opzegtermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van het recht tot opzegging dient u ons; 

ECO Wheat – Straws B.V., Europalaan 24, 6199 AB Maastricht-Airport, Nederland op info@wheat-straws.com, of +31611158601 op de hoogte te stellen van uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post of e-mail wordt verstuurd). Om de annuleringstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de opzegging

Indien u deze overeenkomst opzegt, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren met behulp van dezelfde betaalmiddelen als die welke u gebruikt heeft voor de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u geen kosten moeten maken als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben terugontvangen of u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst komt.

U dient de goederen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelt dat u de overeenkomst herroept, terug te sturen of aan ons te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling en die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Verzending

Om uw product te retourneren, dient u uw product te mailen naar: 

ECO Wheat – Straws B.V., Europalaan 24, 6199 AB Maastricht-Airport, Nederland.

U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw product. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht op uw terugbetaling.

Afhankelijk van waar u woont, kan het enige tijd duren voordat uw geruilde product u bereikt.

Als u een artikel van meer dan 50,- EUR verstuurt, kunt u overwegen om een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. Wij garanderen niet dat wij uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Een account aanmaken?